Was Jezus de Joodse Messias

Ds. H.G. Koekoek

Het is geen "leesboek" dat u in één avond uitleest. U zult het wel ademloos lezen. U zult versteld staan hoe de visie van de rabbijnen op de Here Jezus van toepassing is.

Beschikbaarheid: Leverbaar

Klik om prijs te zien Wat is dit?
  • ✅ Ophalen in Veenendaal
  • ✅ Versturen via PostNL
Details

De Joden begrijpen niet, waarom de christenen met alle geweld hun "de christelijke Jezus" willen opdringen. Zij hebben geen behoefte aan Hem en hebben Hem ook niet nodig, zo zeggen zij. Veel christenen begrijpen niet, waarom de Joden de Here Jezus niet aanvaarden. Dit boek, vertelt u de reden. Hoewel de meeste christenen zo goed als niets weten van wat de oude rabbijnen het volk leerden, menen deze christenen toch te weten, dat deze rabbijnen absoluut geen kennis van de Bijbel hadden.

Terwijl de Here Jezus zei, dat de discipelen in alles naar hen moesten luisteren en hen moesten gehoorzamen (Mattheüs 23:3), menen veel christenen het beter te weten. Terwijl het Nieuwe testament ons de Here Jezus temidden van het joodse volk en temidden van de rabbijnen laat zien, willen veel christenen de Here Jezus juist isoleren van het joodse volk. Het gevolg is, dat christenen soms merken, dat zij het Bijbels fundament in hun geloofsleven missen en daardoor geestelijk onzeker zijn, of niet duidelijk kunnen uitleggen wie de Here Jezus nu eigenlijk is.

Om de Bijbelse Jezus beter te leren kennen, moeten wij luisteren naar de rabbijnen, die ons vertellen van de Joodse Messiasverwachting. Zo kunnen wij leren, wie de Bijbelse Jezus was en waarvoor Hij gekomen was. Met grote eerbied, liefde en respect voor de Joden en hun rabbijnen wordt in dit boek heel serieus naar hen geluisterd. Dit boek heeft niet tot doel te proberen de rabbijnen "te verslaan", maar juist naar hen te luisteren, opdat wij de Bijbelse Jezus beter leren kennen en ons geloofsleven opgebouwd mag worden. In dit boek gaat ds. Koekkoek in op wat vanuit het jodendom gezegd wordt. Zo beantwoordt hij de volgende belangrijke vragen:

Hebben de Joden geen middelaar nodig en kent het jodendom geen middelaar? 

Zou de Messias een gewoon mens zijn en niet Goddelijk?

Leert de Joodse geloofsbelijdenis dat de Messias niet Goddelijk kan zijn?

Kan er in het jodendom geen plaats zijn voor de drie-eenheid?

Kent het jodendom geen lijdende en gestorven Messias?

Leert het jodendom niet dat de Messias uit de dood zal opstaan?

Heeft de Messias niets met verzoening van zonden te maken?

Gaat het in Jesaja 53 over het Joodse volk en niet over de Messias?

Deze en vele andere vragen worden beantwoord door te luisteren naar wat de rabbijnen zelf hierover gezegd hebben. Dit boek is uniek, want het vertelt doorlopend wat de rabbijnen geleerd hebben over de Messias, terwijl het laat zien, hoe deze feiten bij de Here Jezus in vervulling gegaan zijn. Het betekent, dat wij een beter zicht op de Here Jezus krijgen.

Deze nieuwe dimensie wordt aan de Bijbel getoetst. Uw visie op de Here Jezus wordt daardoor niet kleiner of armer, maar juist groter en rijker. Hierdoor zult u de Here Jezus vanuit de Bijbel beter leren kennen en allerlei teksten uit de Bijbel beter verstaan. Het is een zeer waardevol boek. Het is geen "leesboek" dat u in één avond uitleest. U zult het wel ademloos lezen. U zult versteld staan hoe de visie van de rabbijnen op de Here Jezus van toepassing is. In het boek is een uitgebreid register van Bijbelteksten opgenomen evenals een uitgebreid register van namen en zaken en een volledig register betreffende alle rabbijnse namen en geschriften. Als u iets wilt opzoeken, kunt u het daardoor tezamen met de inhoudsopgave gemakkelijk vinden.

Extra informatie
Auteur Ds. H.G. Koekoek
ISBN nummer 9789070700324
Uitgever Licht des Levens
Aantal Pagina's 286
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over: Was Jezus de Joodse Messias